Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo blokas

Klientas

IBERDROLA Ingeniería y Construcción, S.A.U. (AB Lietuvos elektrinė)

Objektas

Lietuvos elektrinė

Įgyvendinimo laikotarpis

2010-2012

Įgyvendinimo vieta

Elektrėnai

Projekto užduotis

Mažaanglio ir nerūdijnačio plieno vamzdinių paruošų gamyba, technologinių vamzdynų ir įrenginių montavimas, taplyklų gamyba ir montavimas

Susiję projektai

Meniu