Tvarumas

Būdama šiuolaikiška bendrove, savo veikloje „Montuotojas“ vadovaujasi tvaraus verslo principais. Bendrovė rūpinasi darbuotojų gerove, sveikata ir darbų sauga, nuolatos tobulina ir modernizuoja gamybos procesus taip, jog būtų tausojami tiek gamtiniai ištekliai, tiek gamybos procese naudojamos medžiagos. Įgyvendindama inžinerinius projektus stambiose pramonės bei energetikos įmonėse, „Montuotojo“ komanda savo klientams padeda siekti didesnio veiklos efektyvumo, poveikio aplinkai mažinimo, tvarių ir ilgalaikių sprendimų.

Paslaugų ir gaminių kokybė

Tiek gamybinę, tiek inžinerinę veiklą „Montuotas“ organizuoja vadovaudamasis tarptautiniais kokybiniais standartais, kurie yra integruoti į bendrovės kasdienius procesus.

„Montuoto“ paslaugų ir gaminių kokybę užtikrina šie kokybiniai standartai (atsisiųsti dokumentų kopijas):

 • Kokybės vadybos sistemos ISO 9001 sertifikatas Nr. 125004-2012-AQ-LTU-FINAS
 • Aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001 sertifikatas Nr. 50804-2009-AE-LTU-FINAS
 • Darbų saugos vadybos sistemos OHSAS 18001 sertifikatas Nr. 62071-2009-AHSO-LTU-FINAS
 • Kvalifikacijos atestatas Nr. 0234
 • Suvirinimo kokybės sistemos EN ISO 3834-2 sertifikatas Nr. 04-14-22
 • Valstybinės energetikos inspekcijos atestatai Nr. T-0041, N-0014, GD-0014 ir SND-0019
 • Nuolatinės potencialiai pavojingų kėlimo įrenginių priežiūros licencija Nr. 38
 • Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencija Nr. 0115
 • EC plieninių konstrukcijų gamybos kontrolės sistemos EN 1090-1 sertifikatas Nr. 2268-CPR-034
 • Savilaikių plieninių dūmtraukių gamybos sistemos EN 13084-7 sertifikatas Nr. 2268-CPR-158

Darbuotojų sauga ir sveikata

„Montuotas“ kuria tvarią organizacinę kultūrą, kurioje būtų atitinkamai įvertinamas kiekvieno darbuotojo indėlis. Svarbiausiu prioritetu bendrovė laiko darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą.

Kasdienius veiklos procesus „Montuotas“ organizuoja vadovaudamasis gerąja tarptautine praktika ir tarptautiniais veiklos standartais, kaip darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001) vadybos sistema.

„Montuotojui“ yra suteiktas tarptautinis VCA sertifikatas, kuris parodo, kad bendrovė geba atlikti darbus laikydamasi saugos, sveikatos ir gamtosaugos reikalavimų. Šis sertifikatas leidžia vykdyti darbus Nyderlanduose, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Skandinavijoje ar Belgijoje esančiuose objektuose.

Įgyvendindamas veiklą, „Montuotojas“ siekia užtikrinti, jog įmonėje apskritai nebūtų nelaimingų atsitikimų, o dėl sveikatos sutrikdymo praleistas darbinis laikas neviršytų verslo sektoriaus vidurkio.

Tvariai ir tausojančiai vykdoma gamyba

Kurdamas gaminus stambioms įmonėms, „Montuotojas“ prisideda prie įvairių pramonės sektoriaus bendrovių tvarumo tikslų, padėdamas didinti veiklos našumą, tausoti išteklius ir aplinką, gerinti veiklos procesus.  Gamybos procesus „Montuotojas“ organizuoja tausodamas išteklius, siekdamas mažinti gamybinės veiklos poveikį aplinkai, laikydamasis atliekų tvarkymo, energetinio efektyvumo bei aplinkosaugos standartų. „Montuotojas“ planuoja atlikti visuminį veiklos poveikio aplinkai vertinimą, skaičiuoti veiklos CO2 emisijas, mažinti jų kiekį, toliau plėsti elektros energiją tausojančių prietaisų naudojimą. Gamybinėje veikloje vadovaujamasi šiais kokybiniais standartais:

 • Aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001 sertifikatas
 • Atliekų tvarkymo sistema

Darbuotojų ugdymas ir profesinis tobulėjimas

Siekdamas kurti modernią organizacinę kultūrą „Montuotojas“ vykdo darbuotojų kompetencijų vertinimą, investuoja į darbuotojų profesinio tobulėjimą bei ugdymą.  2020 metais „Montuotojas“ įsteigė suvirinimo akademiją, kurios paskirtis – didinti gamybos srityje dirbančių kolegų kvalifikaciją. Akademijoje ne tik išdėstoma nauja teorinė medžiaga, bet ir vedami praktiniai mokymai pagal specialią programą suvirintojams.  Šios akademijos naudą labiausiai jaučia pradedantieji specialistai.  Užbaigę akademijos kursus, specialistai suvirinimo darbus atlieka kokybiškiau ir efektyviau.

Tvarios veiklos prioritetai

Vadovaudamasi gerosiomis praktikomis, bendrovė „Montuotojas“ yra nusistačiusi tvarios veiklos prioritetus, kuriuos siekia įgyvendinti kasdien.

Paslaugų ir gaminių kokybė
Darbuotojų sauga ir sveikata
verified
Tvariai ir tausojančiai vykdoma gamyba
Darbuotojų ugdymas ir profesinis tobulėjimas